ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ | ระบบบริหารจัดการข้อมูลฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
จำนวนหลักสูตร จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
รายการ 2564256525662567
นักศึกษา1311150
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ1831021
บุคคลทั่วไป856180
บุคลากรของ มทร.สุวรรณภูมิ50968257553