ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ | ระบบบริหารจัดการข้อมูลฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
จำนวนหลักสูตร จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
รายการ 25642565
นักศึกษา1311
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ183
บุคคลทั่วไป8561
บุคลากรของ มทร.สุวรรณภูมิ509616